Netværksakademiet er Netsøgs forum for ny inspiration og viden, der udvikler din forretning, mens du udbygger dit netværk. Netværksakademiet er et eksklusivt tilbud til Netsøgs medlemsvirksomheder og til udvalgte samarbejdspartnere, og det er gratis at deltage.

Netværksakademi om God Arbejdslyst

Hvorfor satse på God Arbejdslyst?
Godt for bundlinjen
Godt for rekruttering og fastholdelse
Godt for sygefraværet
Godt for livskvaliteten

Arbejdslyst kan nu måles
Krifa har i partnerskab med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup udarbejdet de største danske undersøgelser, der kortlægger danskernes arbejdslyst. På netværksakademiet vil du få indsigt i den nyeste viden om god arbejdslyst, samt blive præsenteret for konkrete værktøjer og tilbud til at arbejde videre med din egen og dine medarbejderes arbejdslyst. Læs mere her: KLIK HER

Mål jeres arbejdslyst – og få hjælp til at forbedre den
Vores måleværktøj hedder GAIS – God Arbejdslyst Indeks Score (GAIS.dk). Krifa tilbyder dig og din virksomhed gratis hjælp til at få målt arbejdslysten - og I får gode råd til, hvordan I kan forbedre jeres arbejdslyst. På dagen starter vi med at måle din arbejdslyst.  

Arbejdslysten driver virksomheden
Undersøgelser viser at God Arbejdslyst gør dig og dine medarbejdere mere produktive, mere kreative og betyder færre sygedage. Rekruttering og fastholdelse forbedres også - alt sammen godt for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Workshop om ledelse og resultater
Ledelse og resultater er vigtige faktorer for at skabe God Arbejdslyst. Derfor afholdes der på dagen også to workshops om disse emner.

Workshop om ledelse ud fra den helt nye rapport ”Når ledelse skaber arbejdslyst”. Få indblik i hvordan det står til med ledernes egen arbejdslyst, om danskerne ville ansætte deres nuværende leder og de fire vigtige ledelsesdimensioners påvirkning af danske medarbejderes arbejdslyst. Læs mere her:krifa.dk/godarbejdslyst/viden-og-udgivelser/naar-ledelse-skaber-arbejdslyst

Workshop om Resultater – en af de syv faktorer der udgør danskernes arbejdslyst. Få indblik i hvordan det både har stor indflydelse på arbejdslysten at fejre de små sejre og have mange små mål frem for få store. Læs mere i God Arbejdslyst Indeks 2015 - KLIK HER

Program:
Kl. 12.00            - Præsentation af God Arbejdslyst
Kl. 12:45            - Måling af din arbejdslyst med måleværktøjet GAIS – God Arbejdslyst Indeks Score (GAIS.dk) og præsentation af hvordan GAIS kan bruges i din virksomhed.
Kl. 13:40            - Pause med sandwich
Kl. 14.10            - Workshops – fokus på henholdsvis ledelse og resultater
Kl. 16.00            - Tak for i dag

DELTAG KLIK HER

Detaljer:
28. februar kl 12-16 hos Krifa København Nord: Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø
14. marts kl 12-16 hos KrifaAarhus: Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N
11. Aprilkl 12-16 hos Krifa Kolding: Merkurvej 21, 6000 Kolding

___________________________________________________________________________

Effektive seminarer og Foredrag
For at sikre effektive seminarer og foredrag, vil du blive faktureret et udeblivelsesgebyr på kr. 795,- kr. ekskl. moms, hvis du ikke møder op til et seminar eller foredrag.

Vil du dele ud af din viden?
Netsøgs erhvervsnetværk rummer et væld af forskellige kompetencer, og dem vil vi gerne bringe i spil til gavn for medlemsvirksomhederne. Ligger du inde med viden, dine netværkskolleger kunne have gavn af, er du velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for at holde et seminar eller en workshop på Netværksakademiet.

Send os en mail på info@netsoeg.dk, eller ring på tlf. 70 70 20 45.